BABok is in de loop van zijn geschiedenis verschillende keren herzien. De recente versie, BABoK v3, heeft 50 technieken. Zo’n groot aantal technieken kan extreem moeilijk zijn voor het menselijk brein om te onthouden. De BABoK techniek mindmap kan individuen bijna 40 uur van de examenvoorbereiding van het International Institute of Business Analysis (IIBA) besparen. Hoewel de taken en technieken in grote aantallen beschikbaar zijn, moet je je alleen richten op het leren op de slimme manier, niet op de moeilijke manier.

Wat is BABoK?

babok-guide-boek

BABoK staat voor Business Analysis Body of Knowledge. Het bestaat uit een beschrijving van alle erkende werkwijzen op het gebied van bedrijfsanalyse. Het biedt richtlijnen en kennis van de vaardigheden die bedrijfsanalisten moeten bezitten. De inhoud van de BABoK training, uitgegeven door het International Institute of Business Analysis (IIBA), is volledig gecontroleerd door praktijkmensen.

De gids schrijft niet voor dat de beschreven werkwijzen onder alle omstandigheden moeten worden toegepast. In plaats daarvan schrijft de gids voor dat bedrijfsanalyse methoden moeten worden aangepast aan specifieke omstandigheden. De fundamentele inhoud van de gids omvat 6 kennisgebieden en 30 bedrijfsanalyse taken. Het kennisgebied bestaat uit logisch gerelateerde taken en de taken die onder elk kennisgebied worden genoemd, helpen bij het vervullen van het doel van de gerelateerde kennisgebieden.

Wat is de rol van een business analist?

Een business analist speelt een cruciale rol binnen een bedrijf door de brug te slaan tussen de zakelijke doelstellingen en de technologische oplossingen. Deze professional fungeert als een schakel tussen verschillende afdelingen en niveaus binnen de organisatie en is essentieel voor het begrijpen, analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen.

De belangrijkste verantwoordelijkheid van een business analist is het grondig analyseren van de zakelijke behoeften en uitdagingen. Door middel van interviews met belanghebbenden, het bestuderen van documentatie en het observeren van processen, verzamelt de business analist waardevolle inzichten. Op basis van deze informatie formuleert de analist vervolgens aanbevelingen voor verbetering en efficiëntie.

Een ander belangrijk aspect van de rol van de business analist is het vertalen van deze zakelijke behoeften naar concrete vereisten voor de IT-afdeling. Dit vereist een diepgaand begrip van zowel de bedrijfsprocessen als de technologische mogelijkheden. De business analist fungeert als een communicator die ervoor zorgt dat alle belanghebbenden op één lijn zitten en dat de uiteindelijke oplossingen voldoen aan de verwachtingen en behoeften van de organisatie.

Hoe kan de BABoK training een business analist helpen?

De BABoK-training help een business analist de kernbegrippen, processen en technieken begrijpen die essentieel zijn voor effectieve business analyse. Het helpt business analisten bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal en een uniform begripskader, wat de communicatie en samenwerking binnen een organisatie verbetert.

Daarnaast voorziet het business analisten van een uitgebreid scala aan tools en technieken die kunnen worden toegepast bij verschillende stadia van het analyseproces. Van het identificeren van zakelijke behoeften tot het formuleren van oplossingen en het valideren van resultaten, de BABoK biedt praktische richtlijnen en methoden die de effectiviteit van een business analist vergroten.


BABoK Kennisgebieden

 • Bedrijfsanalyse Planning en Monitoring
 • Elicitatie en samenwerking
 • Beheer van de eisenlevenscyclus
 • Strategie Analyse
 • Analyse van eisen en ontwerpdefinitie
 • Evaluatie van oplossingen

10 belangrijke BABoK technieken

Het BABoK definieert verschillende technieken die business analisten kunnen gebruiken om effectief hun taken uit te voeren. Enkele van de belangrijkste BABOK-technieken zijn:

 1. Brainstorming (Brainstormen): Een creatieve techniek waarbij teamleden ideeën genereren om problemen op te lossen of nieuwe mogelijkheden te verkennen.
 2. Documentanalyse: Het bestuderen en analyseren van bestaande documentatie, zoals beleidsdocumenten, specificaties en rapporten, om inzicht te krijgen in de huidige situatie.
 3. Interviews: Het voeren van gesprekken met belanghebbenden, zoals klanten, gebruikers en managers, om informatie te verzamelen over hun behoeften, verwachtingen en vereisten.
 4. Observatie: Het observeren van het dagelijkse werk van belanghebbenden om een dieper begrip te krijgen van hun taken, uitdagingen en de context van het werk.
 5. Use Case-modellering: Het identificeren, verduidelijken en documenteren van functionele vereisten aan de hand van use cases, die scenario’s beschrijven waarin het systeem interacteert met gebruikers of andere systemen.
 6. Data Modellering: Het maken van modellen die de gegevens en hun relaties binnen een organisatie weergeven, zoals entity-relationship diagrams (ERD) en dataflow diagrams (DFD).
 7. SWOT-analyse: Het evalueren van de sterke punten (Strengths), zwakke punten (Weaknesses), kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats) van een organisatie of project.
 8. Impactanalyse: Het beoordelen van de mogelijke effecten van veranderingen op verschillende aspecten van een organisatie, zoals processen, systemen en mensen.
 9. Prototypebouw: Het ontwikkelen van een voorlopig model of representatie van een systeem om de functionaliteit te demonstreren en feedback te verzamelen.
 10. Requirements Prioritization (Prioritering van vereisten): Het bepalen van de relatieve belangrijkheid van vereisten om te zorgen voor een effectieve en efficiënte implementatie.

Deze technieken zijn slechts een subset van de vele methoden die business analisten kunnen toepassen om informatie te verzamelen, analyses uit te voeren en effectieve oplossingen te bieden voor zakelijke uitdagingen.

Waarom zouden we de BABoK technieken groeperen?

laptop-koffie-notities-werk

Het groeperen van de technieken in de Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) kan verschillende voordelen opleveren voor bedrijfsanalisten en organisaties:

1. Duidelijkheid en organisatie: Het groeperen van technieken helpt bij het categoriseren en organiseren van de enorme hoeveelheid kennis en vaardigheden die nodig zijn voor effectieve bedrijfsanalyse. Dit maakt het makkelijker voor bedrijfsanalisten om te navigeren en relevante informatie te vinden in de BABOK.

2. Leren en training: Wanneer technieken worden gegroepeerd, wordt het overzichtelijker voor individuen die leren of trainen op het gebied van bedrijfsanalyse. Het groeperen maakt gestructureerde leertrajecten mogelijk en kan het proces van het aanleren van nieuwe vaardigheden vereenvoudigen.

3. Contextueel begrip: Het groeperen van technieken op basis van hun gemeenschappelijke toepassingen of doeleinden kan bedrijfsanalisten helpen te begrijpen wanneer en hoe ze deze moeten toepassen in specifieke bedrijfsscenario’s. Deze context zorgt voor een beter begrip van de relevantie en het nut van de technieken.

4. Ontwikkeling van vaardigheden: Door technieken in categorieën in te delen, kunnen bedrijfsanalisten zich richten op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden. Afhankelijk van hun carrièredoelen en projectbehoeften kunnen ze bijvoorbeeld hun expertise verdiepen in requirements elicitation technieken, modelleringstechnieken of strategie-analysetechnieken.

5. Projectplanning: Bij het plannen van een bedrijfsanalyseproject is het handig om te weten welke technieken het meest relevant zijn voor de doelstellingen van het project. Het groeperen van technieken kan helpen bij het selecteren van de juiste set tools en methoden voor een bepaald project, waardoor de efficiëntie en effectiviteit verbeteren.

6. Kennisdeling: Groeperingstechnieken kunnen het delen van kennis en samenwerking tussen business analisten binnen een organisatie vergemakkelijken. Teams kunnen hun aanpak standaardiseren en hun werkwijzen op elkaar afstemmen op basis van de gecategoriseerde technieken.

7. Technieken op maat maken: Niet alle technieken zijn toepasbaar of nodig voor elk bedrijfsanalyseproject. Het groeperen van technieken stelt bedrijfsanalisten in staat om hun aanpak af te stemmen op de specifieke behoeften van een project, waardoor onnodige complexiteit wordt vermeden.

8. Voortdurende verbetering: Wanneer technieken worden gegroepeerd, wordt het gemakkelijker om hiaten in de kennis of gebieden waar aanvullende training of ontwikkeling van vaardigheden nodig kan zijn, te identificeren. Dit ondersteunt voortdurende professionele ontwikkeling en het streven naar meesterschap in bedrijfsanalyse.

OOK INTERESSANT

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *