Het kan moeilijk zijn om te weigeren geld te lenen aan een goede vriend of familielid. Je kunt je zelfs verplicht voelen om je vrienden of familie een financiële hand toe te steken, gewoon omdat ze belangrijk voor je zijn en je ze niet wilt zien worstelen.

Maar geld uitlenen aan vrienden of familie gaat gepaard met aanzienlijke risico’s – niet alleen wat betreft het terugkrijgen van je geld, maar ook wat betreft de relatie die je met de persoon in kwestie hebt. Dan kan diegene in nood toch echt beter een online lening aanvragen.

Slechte bestedingsgewoonten mogelijk maken en ongemakkelijke gesprekken veroorzaken zijn slechts twee van de vele redenen waarom het verstrekken van leningen aan vrienden een slecht idee is.


Waarom je geen leningen moet verstrekken aan vrienden of familieleden

Geld lenen aan familie en vrienden brengt vaak meer problemen met zich mee dan het oplost, zowel voor jou als voor degene aan wie je geld leent. De gevolgen van een lening aan een dierbare variëren van moeilijk tot nijpend. Om deze redenen is het soms het beste om nee te zeggen.

1. Het is gebaseerd op emotie, niet op logica

Geld lenen aan iemand om wie je geeft is niet gebaseerd op logica. Je emotionele banden met die persoon en of je je verplicht voelt om hem te helpen of te steunen beïnvloeden de beslissing sterk.

Helaas betekent dit dat je eerder geneigd bent om rode vlaggen zoals consequent slechte bestedingsgewoonten en financiële onverantwoordelijkheid terzijde te schuiven. En je zult eerder instemmen, zelfs als het tegen beter weten in gaat.

Bijvoorbeeld, als een broer of zus je om een lening zou vragen, zou je die dan geven omdat je weet dat ze je terugbetalen of omdat je het gevoel hebt dat het moet?

2. Het maakt slechte financiële gewoonten van de lener mogelijk

woman in black long sleeve shirt covering her face with her hands

Als een lener weet dat hij bij jou terecht kan voor financiële steun elke keer dat hij budgettaire dilemma’s tegenkomt, geeft dat hem een gemakkelijke uitweg uit zijn financiële problemen.

In plaats van te leren hun eigen geldproblemen te beheersen, zoals het terugbetalen van studieleningen of het beheren van creditcardschulden, vertrouwen ze op geleend geld van jou om hen te helpen.

Dat is niet bevorderlijk voor het begrijpen van financiële verantwoordelijkheid en effectief geldbeheer. In plaats daarvan zet het hen op voor nog meer potentiële valkuilen in de toekomst.

Als een vriend of vriendin je om een lening vraagt om een schuld af te lossen of een aankoop te doen, probeer dan vast te stellen waar het werkelijk om gaat.

Bijvoorbeeld, zou het in kaart brengen van een maandelijks budget hen in staat kunnen stellen hun eigen rekeningen te betalen? Zo ja, in plaats van geld te overhandigen, help hen dan hun maandelijkse uitgaven te plannen en leer hen hoe ze financieel onafhankelijker kunnen worden.

Dat helpt hen op lange termijn in tegenstelling tot hen geld geven, wat waarschijnlijk zal eindigen als een pleisteroplossing voor slechte bestedingsgewoonten of gebrek aan budgettering.

3. Terugbetaling is niet altijd een prioriteit

Vrienden en familieleden weten dat je van ze houdt, dus terugbetaling is meestal geen prioriteit. Het geld komt niet van een financiële instelling, en er zijn geen directe gevolgen voor te late betalingen, zoals kosten voor te late betaling, hoge rente, of een negatieve kredietscore. Soms voelen leners zich minder verplicht om de lening snel terug te betalen. Ze kunnen voorrang geven aan een onnodige aankoop boven het terugbetalen, in de veronderstelling dat je het wel zult begrijpen.

Als je er niet op kunt vertrouwen dat de lener betalingen doet, wordt het jouw verantwoordelijkheid om het geld terug te vragen, wat moeilijk kan zijn zonder je relatie onder druk te zetten. Emoties kunnen de overhand nemen en je oordeel vertroebelen, waardoor je eerder geneigd bent excuses en halve beloftes te accepteren.

Je wilt niet dat je vriend of familielid zich boos, schuldig of beschaamd voelt, wat het ter sprake brengen van terugbetaling moeilijk kan maken, vooral als het een emotioneel geladen gesprek wordt dat jullie beiden overstuur en onbevredigd achterlaat.

Als je al geld hebt geleend aan iemand om wie je geeft en niet zeker weet hoe je om terugbetaling moet vragen, benader het onderwerp dan voorzichtig.

Vermijd het onderwerp aan te snijden op bijeenkomsten met andere vrienden of familieleden die er niet bij betrokken zijn, want dat maakt het voor alle aanwezigen alleen maar ongemakkelijker. Kies in plaats daarvan een neutrale omgeving en voer een één-op-één gesprek. Wees beleefd en recht door zee, en houd je emoties onder controle.

Maak dan samen een plan. Hoewel ze misschien niet in staat zijn om het hele bedrag volledig te betalen, kunnen jullie in ieder geval een gestructureerd afbetalingsplan afspreken dat voor beide partijen werkt.

4. Het kan je relatie beschadigen

vrouw-man-handen-vast-ruzie

Er zijn zoveel manieren waarop een lening mis kan gaan. En helaas kunnen die van invloed zijn op hoe je relatie op lange termijn speelt. Als jullie interacties verzuren door problemen met een lening, kan het moeilijk zijn om de schade te herstellen.

En als de lener je uiteindelijk niet kan terugbetalen, wordt geld vaak een onderdeel van elke interactie die jullie hebben, wat afbreuk doet aan de relatie die jullie hebben opgebouwd en harde gevoelens veroorzaakt.

De spanning tussen jou en de lener kan leiden tot woede, schuld, schaamte en wroeging. Dat alles kan jullie relatie blijvend beschadigen, of ze de lening uiteindelijk nu wel of niet afbetalen.

Als je al geld hebt geleend aan een geliefde, bespreek dan mogelijke problemen voordat het fout gaat. Praat bijvoorbeeld over:

  • De leningsvoorwaarden
  • Wat jullie zullen doen om mogelijke relatieproblemen te voorkomen
  • Wat elk van jullie verwachtingen en verplichtingen zijn
  • Hoe jullie eventuele problemen zullen aanpakken
  • De risico’s die verbonden zijn aan het lenen van geld aan geliefden

5. De lener kan zich verplicht voelen aan de geldschieter

Als mensen geld lenen van een bank of financiële instelling, voelen ze zich verplicht om de lening terug te betalen, maar dat is puur financieel. Als ze geld lenen van een geliefde, voelen ze vaak een morele en emotionele verplichting tegenover die persoon, omdat de geldschieter hen uit de nood heeft geholpen.

Soms manipuleren mensen onbedoeld (of zelfs opzettelijk) vrienden of familieleden aan wie ze geld lenen als de lener hen niet kan terugbetalen.

Ze kunnen bijvoorbeeld proberen de uitgaven van een lener te controleren of verwachten dat hij extra taken en verantwoordelijkheden op zich neemt totdat hij de schuld heeft terugbetaald. In deze situaties is het moeilijk voor een lener om te weigeren, waardoor hij in een moeilijke positie komt.

Als je geld leent aan een vriend of familielid, wees je dan bewust van de morele verplichting die zij tegenover jou voelen, en maak geen misbruik van hun situatie. Hoewel ze je misschien geld schuldig zijn, heb je niet het recht te verwachten dat ze alles doen wat je vraagt.

6. Ze zijn voor onbepaalde tijd

Time Mma GIF by UFC

Tenzij je instemt met een gestructureerd aflossingsplan, zijn de meeste persoonlijke leningen tussen vrienden en familieleden voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat geen van beide partijen weet wanneer de betalingen moeten plaatsvinden, hoeveel ze moeten bedragen, en of de lener rente moet betalen.

Leningen met een open einde schetsen niet de verwachtingen of verplichtingen van zowel de lener als de uitlener, zodat jullie beiden je eigen veronderstellingen kunnen maken over de lening en hoe je er in de toekomst mee omgaat.

Als je ervoor kiest geld te lenen aan een geliefde, schets dan je verwachtingen voordat je geld overhandigt. Communiceer over terugbetalingsvoorwaarden zoals vervaldata, bedragen en of je rente in rekening brengt. Nog beter, maak en onderteken een leenovereenkomst om de voorwaarden van de lening schriftelijk vast te leggen.

7. De lener kan om meer vragen

Als je er eenmaal mee instemt om geld te lenen aan een geliefde, kun je dat nog een keer doen. Tenminste, dat is hoe een lener zich kan voelen.

Een eerste lening om te helpen met een schuld of aankoop lijkt misschien niet veel voor te stellen. Maar net zoals een kredietverstrekker misbruik kan maken van een kredietnemer, kan een kredietnemer misbruik maken van een kredietverstrekker.

Als een lener weet dat je geld hebt dat je bereid bent te delen, bestaat de kans dat hij of zij probeert je te gebruiken als persoonlijke bankrekening. Je wordt een vangnet om op terug te vallen als ze problemen krijgen met hun financiën. En het betekent dat hun schuld aan jou voortdurend toeneemt, net zoals jouw spaarrekening afneemt.

Als een lener om een extra lening vraagt, kun je dat het beste (beleefd) weigeren. Bied aan om hen op andere manieren te helpen, zoals het ontwikkelen van een persoonlijk budget of het bedenken van alternatieve opties voor datgene waarvoor ze de lening wilden gebruiken. Stel bijvoorbeeld een OV-kaart voor in plaats van een nieuw voertuig.

8. Ze leveren geen rente op

supreme-geld-pistol

In tegenstelling tot persoonlijke leningen van banken, brengen persoonlijke leningen tussen vrienden gewoonlijk geen rentelasten met zich mee. Dat betekent dat ze minder gemotiveerd zijn om je terug te betalen.

Als je het bedrag dat je aan je vriend of familielid hebt geleend op een hoogrentende spaarrekening had gezet, zou je rente van de bank hebben verdiend. En hoewel het bedrag misschien mager was, zou het toch iets geweest zijn.

Als je geld leent aan een geliefde, neem dan een rentepercentage op in je overeenkomst. Het zal de lener motiveren om te betalen en jou een klein rendement op je lening opleveren.

9. Je hebt het geld misschien nodig

Zonder aflossingsplan of vervaldatum waarop de lening volledig betaald moet zijn, is het moeilijk te zeggen of en wanneer je het terug krijgt. Maar wat als je moet kiezen tussen een hypotheekbetaling of boodschappen doen?

Onverwachte financiële problemen, zoals baanverlies of een grote autoreparatie, ontstaan wanneer je ze het minst verwacht.

Als je je hele noodfonds aan iemand anders hebt geleend, heb je geen geld om op terug te vallen als het moeilijk wordt in je eigen huishouden.

Je moet absoluut rekening houden met je eigen financiële situatie als je een krap budget of beperkt spaargeld hebt, want dat kan je in een nog kwetsbaardere positie brengen als zich onvoorziene omstandigheden voordoen.

10. Het is een hoog risico

Als een bank je geliefde een lening heeft geweigerd, betekent dit dat de financiële instelling die ze hebben benaderd hen te risicovol vond om geld aan te lenen.

Dat kan zijn omdat ze een hoge schuld/inkomensverhouding hebben, een slechte kredietscore, geen onderpand, of beperkte activa. En als het onwaarschijnlijk is dat de lener een lening van een bank kan terugbetalen, wat doet jou dan denken dat ze jou kunnen terugbetalen?

Als je geld leent aan een familielid of vriend, is het essentieel dat je begrijpt dat je het misschien nooit terugkrijgt. Met weinig tot geen verantwoording in de vorm van boetes of de dreiging van een lagere kredietscore is de motivatie om de schuld terug te betalen vaak laag.

Je hebt niet dezelfde middelen of incassotactieken als een bank. Er zijn manieren om terugbetaald te worden als een geliefde je geld schuldig is, maar sommige daarvan zullen waarschijnlijk het einde van de vriendschap betekenen.

Als je geld hebt geleend aan een geliefde en er is geen hoop meer op terugbetaling, dan moet je beslissen hoe je verder gaat. Als je ervoor kiest om er niet mee door te gaan, doe dan je best om verder te gaan en eventuele schade aan de relatie te herstellen.

11. Het kan je krediet schaden

tablet-statistieken-financieel

Als je niet in staat bent om een geliefde een lening te verstrekken, kunnen ze je vragen om medeondertekenaar te zijn van een banklening. In eerste instantie kan dat een win-win lijken. Jij hoeft je geld niet af te staan, en je vriend of familielid krijgt het geld dat hij of zij nodig heeft.

Maar zo eenvoudig is het niet. Mede ondertekenen van een lening betekent dat je net zo verantwoordelijk bent voor de schuld als de andere partij. Als zij een betaling missen, verwacht de bank dat jij in plaats daarvan het verschuldigde bedrag betaalt.

En hoe langer een betaling achterstallig is, hoe groter de kans dat het je kredietwaardigheid negatief beïnvloedt.

Helaas, als je al hebt meeondertekend voor een lening, ben je wettelijk gebonden aan de schuld. De enige manieren waarop je jezelf volledig kunt verwijderen als medeondertekenaar is als de lener de lening herfinanciert of de lening een clausule voor vrijgave van de medeondertekenaar heeft die de lener toestaat om je te verwijderen na een bepaald aantal on-time betalingen.

12. Je wordt waarschijnlijk nooit terugbetaald

Bijna driekwart van de mensen die geld lenen van vrienden of familie betaalt de lening nooit volledig terug.

In plaats van te verwachten dat je wordt terugbetaald, moet je de lening in gedachten zien als een gift. De kans is groot dat je dat geld nooit meer terugziet, dus leen alleen zoveel als je comfortabel vindt om weg te geven.

13. Het kan het ongemakkelijk maken voor familie en vrienden

Als jij en de lener op een punt komen dat de lening jullie relatie beïnvloedt, zal het merkbaar ongemakkelijk zijn voor iedereen om jullie heen. Meningsverschillen kunnen leiden tot drama, en jullie wederzijdse kennissen kunnen zich verplicht voelen om partij te kiezen.

Het kan ook betekenen dat jullie elkaar minder spreken en met elkaar omgaan, of het bijwonen van dezelfde evenementen helemaal vermijden. Dat kan gevolgen hebben voor je vrienden of familieleden, die het gevoel kunnen hebben dat ze speciale afspraken moeten maken voor evenementen om jullie vete te omzeilen.

Als je al het punt hebt bereikt dat een lening die je aan een geliefde hebt verstrekt je relatie beïnvloedt, ga dan alles op alles zetten om te voorkomen dat een van jullie of beiden niet wordt uitgenodigd voor groepsevenementen. Stuur alle gesprekken weg van geld en kies de juiste tijd en plaats om jullie persoonlijke kwesties te bespreken.

Slotwoord

Geld geven aan iemand om wie je geeft voelt als een daad van liefde, maar het kan je relatie snel verzuren. Gebrek aan terugbetaling, emotionele manipulatie en uitgeputte fondsen zijn risico’s die je neemt als je leent aan een vriend of familielid in nood.

Om de financiële, sociale en emotionele tol te vermijden die gepaard gaat met het uitlenen van geld aan een geliefde, kun je je geld het beste voor jezelf houden, tenzij je het cadeau doet. Voorkom lastige interacties en vijandigheid door je vrienden en familieleden gescheiden te houden van je financiën.

OOK INTERESSANT

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *