Privacy Policy

All pictures and images that are placed on Fabmagazine.nl are sourced from the internet and are supposed to be in the public domain. Please note that we don’t claim credits for any videos or images featured on Fabmagazine.nl unless otherwise stated. This means that all visual content is copyright to its respectful holders.

If you own the license to any video or image that is posted on Fabmagazine.nl and you do not wish for them to show up, please contact us at info@fabmagazine.nl. Your privacy is very important for us.

Appropriately, we have made this Privacy policy in order for you to understand how we communicate, use, collect, disclose and make use of personal information.

The following outlines our Privacy Policy:

  • Before or at the time of gathering personal information, we will analyse the intent for which information is being gathered
  • We will gather and use of personal information completely with the objective of accomplishing those intents specified by us and for other suitable purposes, unless we obtain the acquiescence of the individual concerned or as enforced by the law
  • We only own personal information as long as necessary for the achievement of those intents
  • We gather personal information by fair and lawful means and, where applicable, with the knowledge or approval of the individual concerned
  • Personal data should be applicable to the intents for which it is to be used, and, to the extent necessary for those intents, should be accurate, thorough, and timely
  • We will conserve personal information by acceptable security safeguards against theft or loss, as well as unapproved access, modification, use, disclosure or imitating
  • We will make eagerly available to customers information about our Privacy Policy and proceedings relating to the administration of personal information

Cookies / Google Analytics

For analysis purposes we use Google Analytics. With the data that Google Analytics collects for us, we are able to improve FAB Magazine. Examples of data that is collected are the browser you use, the time you spend on FAB Magazine and which pages you are visiting. Google Analytics will of course treat the personal data of anyone confidentially and will only use the data for analysing purposes.

We are pledged to conducting our business in accordance with these ethics, in order to ensure that the confidentiality of personal information is guarded and managed.

FAB Magazine reserves the right to change this policy at any time by posting attention of the presence of a new privacy statement. This statement and the policies outlined here are not intended to and do not create any constitutional or other legal rights in or on behalf of any party.

—————————————————

Persoonsgegevens die wij verwerken

FAB Magazine ontvangt persoonsgegevens van lezers middels:

Google Analytics

Met het statistiekprogramma Google Analytics kan FAB Magazine onder andere bekijken hoeveel lezers mijn site bezoeken, waar ze vandaan komen en welke artikelen ze lezen. Deze informatie gebruik ik om het bezoek- en klikgedrag op FAB Magazine in kaart te brengen. Met deze informatie kan FAB Magazine zijn website verder optimaliseren. FAB Magazine ontvangt hierbij geen persoonsgegevens. Google Analytics verkrijgt de informatie middels jouw IP-adres. De dienst heeft van FAB Magazine geen toestemming gekregen om jouw gegevens te delen met derden.

De volgende cookies worden door onze website geplaatst:

CookieOpslagperiodeFunctie
Google AnalyticsMaximaal 2 jaarGoogle Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Met deze cookies krijgen wij inzage in het bezoek op de website.Google Adsense is het advertentieprogramma van Google. Google Adsense plaatst relevantie advertenties gebasseerd op jouw interesses.

Reacties achterlaten onder een artikel

Onder artikelen op www.fabmagazine.nl bestaat de mogelijkheid een reactie te plaatsen. Bij het achterlaten van een reactie wordt jouw IP-adres zichtbaar voor ons. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je naam, website en emailadres te tonen bij het reageren. Het is ook mogelijk om via jouw Facebook account te reageren. Deze informatie wordt beschikbaar voor alle lezers van het artikel en blijft online staan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

FAB Magazine heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fabmagazine.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FAB Magazine analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden

FAB Magazine verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FAB Magazine gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. FAB Magazine gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FAB Magazine en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fabmagazine.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, op jouw verzoek . FAB Magazine wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FAB Magazine neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fabmagazine.nl