Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, is een krachtige bron van duurzame warmte die diep onder de grond ligt. Het winnen van warmte uit (poreus) zand- en gesteentelagen op een diepte van 2 á 3 km maakt het mogelijk huizen, gebouwen en kassen op een milieuvriendelijke manier te verwarmen. Met een watertemperatuur tussen de 70 en 90 ℃ biedt geothermie een betrouwbaar alternatief voor traditionele verwarmingsmethoden.

Geothermie vs. Bodemenergie vs. Ultradiepe Geothermie

Het onderscheid tussen geothermie, bodemenergie en ultradiepe geothermie is essentieel voor het begrijpen van duurzame warmtebronnen. Bodemenergie haalt warmte (maximaal 15-20 °C) uit de bodem of grondwater tot 300 m diepte, terwijl geothermie/aardwarmte gebruikmaakt van heet water vanaf 500 m diepte. Ultradiepe geothermie (UDG) gaat zelfs nog dieper, voorbij de 4 km. Momenteel worden de verschillende soorten geothermie nog onderzocht in Nederland, waarbij de diepe potentie wordt geëvalueerd.

Bodemenergie is een methode om warmte (maximaal 15-20 °C) en koude aan de bodem te onttrekken en op te slaan. Deze warmte wordt gewonnen tot circa 300 m diepte en met een warmtepomp opgewaardeerd tot 55 °C. Ideaal voor goed geïsoleerde huizen of gebouwen, biedt bodemenergie een individuele oplossing.

Geothermie, aan de andere kant, wint warmte uit diepe aardlagen en distribueert het via een warmtenet naar omliggende huizen en gebouwen. Met één winningsinstallatie kan een groot gebied worden voorzien van warmte. Een onderscheidende term, ultradiepe geothermie (UDG), verwijst naar geothermie op meer dan 4 km diepte, momenteel nog in onderzoeksfasen in Nederland.

Geothermie is een duurzame, hernieuwbare warmtebron. Het natuurlijk aanvullen van warmte ondergronds maakt het een betrouwbare bron. Bovendien draagt geothermie/aardwarmte bij aan de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding door minimale CO2-uitstoot.

In de verschuiving naar duurzame energie draagt geothermie significant bij aan het verlagen van de CO2-uitstoot in Nederland. Als een lokaal en betrouwbaar alternatief voor aardgas speelt het een cruciale rol in het realiseren van een groenere toekomst.

Hoe werkt geothermie?

Het proces begint met het oppompen van heet water van grote diepte. Dit water wordt uitgekoeld en vervolgens teruggepompt. Het gebruik van een ‘doublet’ (een productieput en een injectieput) zorgt voor een gesloten circuit. Sommige installaties gaan zelfs verder met een ’triplet,’ bestaande uit drie putten.

Het opgepompte water blijft in dit gesloten circuit en verwarmt via warmtewisselaars het leidingwater, dat wordt verspreid via het warmtenet naar woningen en gebouwen. Via een verdeelstation wordt het verwarmde water getransporteerd, terwijl het afgekoelde water teruggaat naar de aardwarmte-installatie. Huizen en bedrijven worden aangesloten via ontvangststations in het gebouw, ook wel warmte-units genoemd. Geothermie bewijst zich als een beproefde techniek voor duurzame verwarming.

Geothermie integreert naadloos met het warmtenet, wat resulteert in een efficiënte en milieuvriendelijke manier om warmte te leveren aan gemeenschappen. De warmte wordt gedistribueerd naar woningen en gebouwen, waardoor een geavanceerd en duurzaam verwarmingssysteem ontstaat.

Een van de opmerkelijke kenmerken van geothermie is de minimale CO2-uitstoot. In vergelijking met traditionele verwarmingsmethoden draagt geothermie aanzienlijk bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk, waardoor het een essentieel instrument is in de strijd tegen klimaatverandering.

De voordelen van geothermie zijn talrijk. Naast duurzaamheid en lage CO2-uitstoot biedt het een constante warmtebron. Het is een investering in een groenere toekomst en draagt bij aan het creëren van veerkrachtige en zelfvoorzienende gemeenschappen. Daarnaast kunnen hier

Lokaal en betrouwbaar alternatief voor aardgas

Als een lokaal en betrouwbaar alternatief voor aardgas biedt geothermie/aardwarmte een duurzame oplossing voor de verwarmingsbehoeften van gemeenschappen. Het minimaliseert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en stimuleert een verschuiving naar groenere energiebronnen.

Uitdagingen en lopend onderzoek

Ondanks de voordelen zijn er uitdagingen verbonden aan geothermie. Lopend onderzoek richt zich op het aanpakken van deze uitdagingen en het optimaliseren van de technologie om geothermie nog breder toepasbaar te maken.

De toekomst van geothermie ziet er veelbelovend uit, met mogelijkheden voor verdere uitbreiding en toepassingen. Ongoing onderzoek en ontwikkelingen zullen bepalend zijn voor het maximaliseren van de potentie van deze duurzame warmtebron.

VB: Marktleider in geothermie

VB heeft ruim een halve eeuw ervaring in verwarming en het ontwerpen en aanleggen van warmtenetwerken voor de industrie en de glastuinbouw. Wij lopen voorop in de nieuwste toepassingen en technieken en voeren het gehele project zorgvuldig voor u uit. Met de toepassing van restwarmte en geothermie doen we dat zo duurzaam mogelijk.

VB is marktleider in het ontwerp en de realisatie van de gehele bovengrondse installatie voor de toepassing van aardwarmte. Van de bestaande geothermie bronnen in Nederland heeft VB 80% geïnstalleerd.

Conclusie

In conclusie is geothermie niet alleen een technologisch geavanceerde manier om warmte te winnen, maar ook een cruciaal instrument voor het realiseren van duurzame energiedoelen. Met lage CO2-uitstoot, lokale betrouwbaarheid en de potentie voor verdere ontwikkeling, biedt geothermie een veelbelovende toekomst voor de verwarmingsindustrie in Nederland.

OOK INTERESSANT

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *