Het verkeer in Nederland is druk, zeker na de verplichte lockdowns is iedereen weer onderweg naar werk, hobby’s en op vakantie. Gevolg is ook dat het aantal verkeersongelukken in Nederland weer toeneemt. Zo zagen wij dat nu juist in 2020 en 2021 het aantal verkeersongelukken afnam.

Is een ander verantwoordelijk voor het ontstaan van het verkeersongeluk, dan is deze persoon gehouden de schade die je na een aanrijding lijdt te vergoeden. Hiervoor kan je een letselschade advocaat inschakelen, bijvoorbeeld een letselschade advocaat in Rotterdam.

Denk bij schuld bijvoorbeeld aan iemand die de file te laat ziet en achterop uw auto rijdt. Bij een dergelijke kettingbotsing is het vaak het achterste voertuig dat aansprakelijk is voor de schade die je door het ongeluk lijdt.

Recht op schadevergoeding en een letselschade specialist

Is iemand in Nederland betrokken bij een aanrijding, dan is er naast een recht op schadevergoeding op grond van de wet ook recht op gratis rechtsbijstand van een letselschade advocaat. Bijvoorbeeld van een letselschade advocaat in Amsterdam als u als fietser aangereden bent in Amsterdam. Dit recht is in de wet verankerd en wel in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek.

Wie is schuldig bij een achterop aanrijding?

telefoon-auto-rijden

Het zal je maar gebeuren, je staat bij een stoplicht stil als je van achteren aangereden wordt. Of er is file en de persoon die achter je rijdt ziet de file niet op tijd met als gevolg een achterop aanrijding.

De vraag bij een achterop aanrijding is soms wie nu schuldig is, het voorste of het achterste voertuig. Meestal staat dit wel vast, bijvoorbeeld in de situatie waarbij er iemand achterop je rijdt als je stilstaat bij een stoplicht. Het achterste voertuig is dan schuldig.

Maar wat nu als het voorste voertuig stopt voor overstekende eenden? Is het achterste voertuig dan ook aansprakelijk voor de letselschade die het voorste voertuig door de achterop aanrijding lijdt?

Het antwoord op deze vraag is te vinden in artikel 19 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. Hierin staat dat bestuurders op de weg voldoende afstand moeten houden. Is de achterop aanrijding dus het geval omdat er niet genoeg afstand werd gehouden door het achterste voertuig? Dan is deze aansprakelijk voor de schade die de andere bestuurder lijdt. Is dit niet het geval, dan is het maar de vraag of het achterste voertuig schuld heeft aan de aanrijding.

Fietser aangereden door auto

elektrische-fiets-wit

In de wet is ook een speciale regeling opgenomen voor het geval een auto of ander motorvoertuig een fietser aanrijdt. Deze regeling is te vinden in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Hierin staat dat als een auto een fietser aanrijdt, deze altijd aansprakelijk is voor (een deel van) de schade die de fietser lijdt.

De bijzondere regeling van artikel 185 Wegenverkeerswet is in het leven geroepen om fietsers (en voetgangers) te beschermen. Als je immers als fietser aangereden wordt door een auto, dan is de kans op ernstig letsel groot. Dit letsel brengt in de meeste gevallen ook schade met zich mee. En bij ernstig letsel kan deze schade enorm oplopen. Denk hier bijvoorbeeld aan loonschade door arbeidsongeschiktheid.

De regeling van artikel 185 Wegenverkeerswet ziet er als volgt uit”

  • De auto is fout: volledige schadevergoeding
  • Fietser maakt een verkeersfout: ten minste 50% van de letselschade wordt vergoed
  • Bij een verkeersongelijk tussen een fietser jonger dan 14 jaar en een motorrijtuig wordt altijd alle letselschade vergoed.

OOK INTERESSANT

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *