Op 1 april 2021 is de Wet Kansspelen op afstand in werking getreden en is de vergunningverlening voor kansspelen op afstand mogelijk word. Aangezien alle bestaande vergunningen, met uitzondering van die voor de gokautomatensector en vergunningen voor niet-incidentele kansspelen (goede doelloterijen), exclusief zijn en zijn verleend op semi-permanente of onbepaalde basis, zal in dit hoofdstuk vooral aandacht worden besteed aan over de nieuw ingevoerde regelgeving voor kansspelen op afstand, de echt geld casinos die online te vinden zijn.

Gokken in Nederland is gereguleerd onder de KSA. Het is verboden om:

 1. kansspelen aanbieden zonder de vereiste vergunning;
 2. kansspelen zonder vergunning mogelijk maken; en
 3. willens en wetens deelnemen aan kansspelen zonder vergunning.


Een spel wordt als een kansspel beschouwd wanneer (i) deelnemers de kans krijgen om te strijden voor prijzen, en (ii) de winnaars van de premies worden aangewezen door middel van een waarop de spelers in het algemeen geen overheersende invloed kunnen uitoefenen. Onder prijzen vallen goederen waaraan een economische waarde kan worden verbonden, zoals virtuele (in game) goederen.

2.1 Welke wettelijke licenties, vergunningen, autorisaties of andere officiële goedkeuringen (gezamenlijk “Licenties”) zijn vereist voor het rechtmatig aanbieden van de Relevante Producten aan personen die zich in uw rechtsgebied bevinden?

contract-ondertekenen

In deze paragraaf worden geen exclusieve (land-based) licenties besproken voor het online casino dat op semi-permanente of semi-permanente wijze zijn verleend onbepaalde basis (d.w.z. casinospelen, staatsloterij, sportweddenschappen, wedden op paardenraces (totalisator), lotto en directe loterij).

Speelautomatenhallen

Er is geen limiet aan het aantal beschikbare licenties voor gokautomaten. Een vergunning van de plaatselijke gemeente is verplicht in een bepaalde ruimte een of meer machines ter beschikking te hebben. Verder een licentie van de KSA is vereist voor het bedienen van speelautomaten. Een “typegoedkeuringssysteem” opereert om te bepalen welke speelautomaten op de Nederlandse markt zijn toegestaan. De aanwezigheid van een niet-goedgekeurde machine op de Nederlandse markt is illegaal.

Kansspelen op afstand

Echt geld casino’s kunnen een vergunning aanvragen voor het aanbieden van vier vormen van kansspelen op afstand, te weten de spellen:

 1. waarbij spelers tegen vergunninghouder spelen (bijv. bingo, roulette, speelautomaten);
 2. waarin de zij tegen elkaar spelen (bijvoorbeeld poker)
 3. op evenementen die plaatsvinden tijdens een sportwedstrijd of op de uitslag van een sportwedstrijd; en
 4. op uitkomst van paardenraces en draverijen.

Licentiehouders kunnen wedden op virtuele sporten aanbieden (dit wordt gezien als een casinospel), fantasiesportweddenschappen en esports, waarbij aan de laatste voorwaarden wordt voldaan met betrekking tot het beheer van esports competities die vergelijkbaar zijn met die voor sport.

Goede doelen loterijen

Er zijn op het moment van schrijven zeven niet-incidentele vergunninghouders, waaronder de Nationale Postcode Loterij (Nationale Postcode Loterij NV), BankGiro Loterij (BankGiro Lotterij NV) en de Vriendenloterij (Vriendenloterij NV). De volledige actuele lijst van licentiehouders is te vinden op de website van de KSA.

Gokken op afstand

laptop-casino

Hoewel het mogelijk is om een ​​vergunning voor kansspelen op afstand in te dienen, zijn er per 1 april 2021 nog geen vergunningen aangevraagd nog verleend door de KSA. In contracten met andere jurisdicties hoeft individueel personeel niet in het bezit te zijn van een eigen vergunning voor het online casino bedrijf. Hieronder vindt u enkele belangrijke verplichtingen die worden opgelegd aan licentiehouders voor kansspelen op afstand:

 1. Exploitanten hebben een “actieve zorgplicht” om kansspelproblematiek te voorkomen. Dit vereist dat ze het gedrag van spelers monitoren en analyseren en zo nodig ingrijpen. 
 2. Vergunninghouders dienen minimaal één vertegenwoordiger verslavingspreventie beschikbaar te hebben voor de Nederland. Zij hoeven echter niet in Nederland woonachtig of gevestigd te zijn, maar voldoende aanwezig zijn om hun taken uit te voeren.
 3. Er is een Centraal Uitsluitingsregister (“CRUKS”) waarmee alle telewerkers zich moeten aansluiten, zoals: evenals de staatsmonopolist op het land Holland Casino en de sector van de gokautomaten op het land.
 4. Zodra een speler via één operator is uitgesloten, moeten alle andere operators die individuele toegang tot hun diensten voor de juiste periode.
 5. De aanvrager dient bij zijn aanmeldingsformulieren zowel op het (gecertificeerde) spelsysteem als specifieke formulieren en rapportage waarin een of meer afwijkingen worden geconstateerd.

Wat zijn per relevant product de belangrijkste limieten voor het leveren van diensten aan klanten? 

Licentiehouders voor kansspelen op afstand mogen een persoon niet als speler registreren nadat hun identiteit is vastgesteld voordat de registratie is voltooid en is vastgesteld dat:

 1. de leeftijd is 18 jaar of ouder;
 2. is niet geregistreerd in CRUKS; en
 3. heeft in ieder geval een stortingslimiet, tijdslimiet en rekeningsaldolimiet vastgesteld. Tijdelijke accounts zijn verboden.

Enkele van de advertentie beperkingen zijn de volgende:

 • Advertenties mogen niet gericht zijn op minderjarigen, beantwoorden niet aan hun behoeften en mogen geen aanleiding geven tot een hoog risico speelgedrag dat kan leiden tot gokverslaving.
 • Tussen 6.00 uur en 21.00 uur mag er geen kansspel gerelateerde reclame op televisie zijn, behalve neutrale berichten over de sponsoring van een televisieprogramma. Voor loterijen (behalve voor instant), het keerpunt is 6:00 uur tot 19:00 uur.
 • Het is vergunninghouders voor kansspelen op afstand verboden reclame te maken tijdens sportwedstrijden, anders dan die specifieke wedstrijden op de website van de licentienemer.
 • Licentiehouders voor kansspelen op afstand mogen geen reclame maken voor kansspelen in andere spellen (bijvoorbeeld videospelletjes).

Dit zijn de zakelijke tips in Nederland om op een legale manier toch informatie en dus te voldoen aan de advertentie mogelijkheden voor casinos online. De niet-incidentele kansspelvergunningen hebben een looptijd van maximaal vijf jaar ingaande op de datum van prijs.

Licenties voor kansspelen op afstand voor het online casino bedrijf zijn maximaal vijf jaar geldig. Wel kan de KSA de vergunning verlenen voor: een kortere termijn indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Er zijn verschillende gronden waarop de KSA een vergunning kan intrekken, waaronder het niet betalen van de respectieve kosten voor licentiebehandeling, overdracht van bedrijfsactiviteiten, niet voldoen aan de AML-wetgeving en/of enige voorwaarde verbonden aan de betreffende licentie of een beperking waaronder de licentie is verleend is geschonden. Licenties kunnen ook worden geschorst.

OOK INTERESSANT

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *