Je hebt vast wel eens gehoord van een “sociopaat” of “psychopaat”. In de populaire cultuur worden beide woorden vaak gebruikt om te verwijzen naar iemand die zich niets lijkt aan te trekken van goed en kwaad, de neiging heeft anderen te manipuleren, of het moeilijk vindt de gevoelens van anderen te begrijpen.

Maar in de laatste versie van het officiële handboek van de geestelijke gezondheidszorg, het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, vind je geen van beide definities. Artsen diagnosticeren mensen niet officieel als psychopaten of sociopaten. In plaats daarvan gebruiken ze een andere term: antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASPD).

Toch gebruiken sommige deskundigen “psychopathie” om bepaalde gedragingen te beschrijven die deel kunnen uitmaken van ASPD, en “sociopathie” om hetzelfde te bedoelen als ASPD. In feite is “sociopathie” de vroegere naam voor ASPD.

Wat is Antisociale Persoonlijkheidsstoornis?

Als je ASPD hebt, kun je handelen op manieren die tegen sociaal aanvaardbare normen ingaan. Je kunt wetten overtreden en weinig of geen schuldgevoel hebben als je iets verkeerds doet. Deze aandoening ontwikkelt zich meestal in de kindertijd, maar je kunt pas een diagnose krijgen als je 18 jaar of ouder bent. Artsen diagnosticeren kinderen die antisociale problemen hebben met een gedragsstoornis.

Als je deze persoonlijkheidsstoornis hebt, kun je dingen doen als:

 • Liegen tegen of anderen misleiden voor persoonlijk gewin
 • Misdaden plegen
 • Regels of de veiligheid van anderen negeren
 • Impulsief of agressief handelen
 • Koud doen tegen anderen
 • Liegen over grote en kleine dingen
 • Weinig of geen hechte relaties hebben
 • Hebben moeite een baan te houden of schoolwerk te doen
 • Nemen onnodige risico’s

Wat is psychopathie?

Psychopathie is geen diagnose maar een reeks eigenschappen. Ongeveer 25%-30% van de mensen met ASPD heeft ook psychopathie.

Om te zien of iemand psychopathie heeft, zal een getrainde zorgverlener een bepaald onderzoek uitvoeren met een lijst van 20 kenmerken. Kenmerken die vaak met psychopathie in verband worden gebracht zijn onder andere:

 • Onoprechte charme
 • Snel verveeld raken
 • Dwangmatig liegen
 • Manipulatie van anderen
 • Geen wroeging of schuldgevoel
 • Weinig emotionele reactie
 • Wreedheid zonder zich er slecht over te voelen
 • Misbruik maken van anderen
 • Gedragsproblemen die in de kindertijd beginnen
 • Het niet aanvaarden van verantwoordelijkheid
 • Veel seksuele relaties

Mensen met psychopathie vormen ongeveer 1% van de algemene bevolking, maar 15%-25% van de mensen in Nederlandse gevangenissen. Onderzoek toont aan dat mensen met psychopathie 15-25 keer meer kans hebben om de wet te overtreden en in de gevangenis te belanden dan anderen.

Wat is het verschil tussen Sociopathie en Psychopathie?

Als je ASPD hebt, of sociopathie, weet je waarschijnlijk dat je iets verkeerd doet als je iets verkeerd doet. Maar je hebt misschien weinig empathie voor anderen. Dat betekent dat het moeilijk voor je kan zijn om de dingen vanuit het perspectief van een ander te zien of te begrijpen hoe die zich voelt. Dus ook al weet je misschien dat iets wat je doet schadelijk of onethisch is, dat is niet genoeg om je ervan te weerhouden het te doen.

Aan de andere kant denken sommige deskundigen dat mensen met psychopathie een gebrek aan empathie of moraliteit hebben. In vergelijking met iemand met ASPD die geen psychopathie heeft, kun je minder achting voor anderen voelen. Anderen denken dat je gewoon veel moeilijker kunt voorspellen wanneer je handelingen tot schadelijke gevolgen zullen leiden.

Zijn mensen met een Antisociale Persoonlijkheidsstoornis gewelddadig?

Iedereen kan een ander pijn doen. Dat geldt ook voor mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Maar dat je ASPD hebt, betekent niet dat je gewelddadig bent. Maar als je psychopathie hebt, ben je in de loop van je leven misschien vatbaarder voor agressie en gewelddadig gedrag.

Dit blijkt uit onderzoek:

Ongeveer 90% van de mensen die uit de gevangenis kwamen en hoog scoorden op kenmerken van psychopathie, begingen binnen de volgende 20 jaar een geweldsmisdrijf. Slechts 40% van degenen die laag scoorden in psychopathie deden hetzelfde.
Mensen met psychopathie zijn verantwoordelijk voor de dood van meer dan 50% van de politieagenten die tijdens hun werk overlijden.

Impulsiviteit en reactiviteit

Als je ASPD hebt, zelfs als je geen psychopathie hebt, kun je eerder impulsief agressief zijn. Dat betekent dat je niet veel controle hebt over je gedrag als je emoties hoog oplopen. Je bent waarschijnlijk ook niet erg goed in het plannen van de toekomst.

Maar als je psychopathie hebt, heb je waarschijnlijk goede controle over je gedachten en ben je geneigd om eventuele agressieve handelingen te plannen. Studies tonen aan dat je waarschijnlijk weinig angst hebt. Je reageert waarschijnlijk ook niet zo sterk op stress of straf, wat betekent dat je een zogenaamde lage reactiviteit hebt.

Wat veroorzaakt het?

Het is onduidelijk waarom sommige mensen een antisociale persoonlijkheidsstoornis of psychopathie hebben. Waarschijnlijk spelen veel dingen een rol, zoals:

 • De hersenen. Studies tonen aan dat mensen met ASPD verschillen kunnen hebben in de hersencircuits die het gedrag regelen. Uit onderzoek blijkt ook dat bepaalde delen van de hersenen van mensen met psychopathie kleiner zijn. Dat omvat de gebieden die empathie, morele besluitvorming, schuldgevoel en verlegenheid regelen.
 • Genetica. Je hebt meer kans om deze stoornis te krijgen als iemand in je familie, zoals een ouder, het heeft.
 • Geslacht. Antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie kunnen iedereen overkomen, maar lijken veel meer voor te komen bij mannen. ASPD zou drie keer zo vaak voorkomen bij mannen als bij vrouwen. Maar het meeste onderzoek naar ASPD heeft zich gericht op mannen, en de aandoening wordt mogelijk ondergediagnosticeerd bij vrouwen.
 • Opvoeding. Verwaarlozing, misbruik, of een onstabiel gezinsleven tijdens de kindertijd verhogen allemaal je risico op ASPD.

Verschillen in de hersenen bij psychopathie

Onderzoek suggereert dat wanneer je psychopathie hebt, je hersenen fysieke verschillen kunnen vertonen die het moeilijk voor je maken om je te identificeren met het leed van een ander.

Eén studie vergeleek MRI’s van de hersenen van mensen met psychopathie met die zonder psychopathische trekken. Daaruit bleek dat mensen met psychopathie minder verbindingen hadden tussen delen van de hersenen die betrokken zijn bij gevoelens als schuld of empathie en die welke verantwoordelijk zijn voor angst en bezorgdheid.

Ander onderzoek met beeldvorming van de hersenen suggereert dat, wanneer je psychopathie hebt, verschillen in de manier waarop je hersenen bedraad zijn je aanmoedigen om waarde te hechten aan onmiddellijke beloningen, terwijl je de mogelijke gevolgen negeert.

Behandeling voor Antisociale Persoonlijkheidsstoornis

Antisociale persoonlijkheidsstoornis is moeilijk te behandelen. Dat komt deels omdat mensen die het hebben vaak niet denken dat ze hulp nodig hebben. Maar bepaalde symptomen kunnen al in de kindertijd opduiken. Als dat gebeurt, kunnen ouders hulp voor hun kind krijgen, dan kan het verbeteren.

Er is niet genoeg bewijs om te weten hoe goed elke vorm van behandeling werkt voor volwassenen met ASPD. Maar als iemand met deze aandoening bereid is om hulp te krijgen, kan zijn arts gesprekstherapie proberen om woedeproblemen of andere geestelijke gezondheidsproblemen aan te pakken. Medicatie kan helpen bij gedragsproblemen zoals agressie of depressie. Maar medicijnen kunnen antisociale persoonlijkheidsstoornis of psychopathie niet genezen.

Als je denkt dat je deze aandoening hebt, zoek dan een steungroep of neem contact op met een geestelijk verzorger. Vraag je arts om een verwijzing naar iemand die ervaring heeft met het behandelen van mensen met persoonlijkheidsstoornissen.

OOK INTERESSANT

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *