Een van de mooiste eigenschappen van een zorgzaam mens is het bezit van empathie. Het vermogen om in de schoenen van een ander te gaan staan en hun emoties en pijn te kunnen begrijpen is prachtig en uiterst nuttig. Maar niet iedereen ervaart empathie en door de tekenen van gebrek aan empathie te leren kennen zul je beter met dit soort mensen kunnen omgaan.

Empathie hebben betekent dat je het vermogen hebt om goed te luisteren, advies te geven en je in andermans schoenen te verplaatsen. Een gebrek aan empathie kan dus voor een groot probleem zorgen.

Mensen met een gebrek aan empathie zijn moeilijk om mee om te gaan

Empathie is een van de meest essentiële eigenschappen die je kunt hebben, en zonder dat ontbreekt het je aan het vermogen om je in principe met iemand anders te verbinden.

In plaats van te luisteren of je te steunen als je iemand nodig hebt, zuigen ze de energie helemaal uit je.

Ze weigeren te luisteren, en het ergste is dat ze het misschien wel allemaal om henzelf laten draaien. Ze doen werkelijk alles behalve zichzelf in jouw schoenen schuiven.

Empathie is een fundamentele en uiterst krachtige kracht. Het stelt ons in staat te begrijpen hoe de mensen om ons heen zich voelen en denken. Het belangrijkste is dat het je in staat stelt te laten zien dat je erom geeft.

Wie zich niet kan inleven in het lijden van anderen, put het leven uit je, en daarom kunnen ze giftig zijn om mee om te gaan.

Empathie hebben en empathisch zijn is niet hetzelfde

Voordat we verder gaan, moeten we erop wijzen dat empathie niet gelijk staat aan empathisch zijn. Een empaat is iemand die de emoties van een ander in zich opneemt door er simpelweg naast te staan. Daar gaat ons praatje niet over.

Hier gaan we ons richten op het vermogen om met mededogen te handelen, door empathie te tonen naar een ander. Waar we echter echt over na moeten denken, zijn de mensen die helemaal geen empathie hebben. Ze bestaan, en zoals we al hebben vastgesteld, kan het heel verontrustend zijn om bij hen in de buurt te zijn.

Over het empathisch tekort

Hoewel empathie een natuurlijke eigenschap is, is het niet iets dat iedereen heeft, of gemakkelijk vindt om te tonen. Er bestaat zelfs een aandoening die met dit probleem samenhangt, die Empathy Deficit Disorder of kortweg EDD heet.

Als mensen aan EDD lijden, vinden ze het moeilijk of onmogelijk om echt buiten hun eigen situatie en hun eigen hoofd te treden, om na te kunnen denken over de cognitieve en affectieve toestanden van anderen. Het is duidelijk dat in een relatie zitten met iemand met EDD nogal moeilijk zou zijn.

Als je jezelf wilt beschermen tegen degenen die geen empathie hebben, is het belangrijk om te weten waar je op moet letten. Om je te helpen, gaan we het hebben over de tekenen dat iemand empathie mist, en dan kun je die specifieke persoon ofwel uit de weg gaan, ofwel proberen te helpen *als je dat echt wilt*.


Tekens van gebrek aan empathie

Sommige mensen snappen je gewoon. Je kunt ze alles vertellen, en ze begrijpen wat je voelt en hoe je denkt. Dat zijn vrij bijzondere vriendschappen, dus hou ze vast, want ze zijn niet gemakkelijk te vinden. Ze zijn het totale tegenovergestelde van iemand zonder empathie.

In deze rubriek zetten we de concrete tekenen van een gebrek aan empathie op een rij. Zo heb je het besef welke mensen je moet vermijden voordat ze zelfs maar de kans hebben om het leven uit je te zuigen.

Terwijl je de lijst doorloopt, zul je een heel zichtbaar verband zien tussen EDD en narcisme, en dat is een van de belangrijkste kenmerken van de laatste aandoening – een totaal gebrek aan empathie voor andere mensen.

Natuurlijk hebben degenen met narcisme een persoonlijkheidsstoornis, namelijk NPD (Narcistische Persoonlijkheidsstoornis), maar dat maakt de omgang met hen niet gemakkelijker.

1. Je voelt dat er iets niet klopt

man-bril-nadenken

Je onderbuikinstinct blijkt gunstig te zijn wanneer er iets mis is – en in dit geval, wanneer je met hen praat, zegt het je altijd dat je weg moet blijven. Het is alsof je instinct al weet dat ze geen empathie hebben.

Als je met hen probeert te praten over dingen die in je leven spelen, krijg je niet de reactie die je zocht. Dit is een duidelijke weerspiegeling van hun gebrek aan vermogen om de emotionele behoeften van een ander aan te voelen.

2. Ze krijgen veel ruzie

Omdat ze niet in staat zijn zich met anderen te verbinden, kun je verwachten dat ze veel mensen onbedoeld kwaad maken. Door je vermogen tot empathie en sympathie kun je emoties ervaren en uiten en verschillende perspectieven verwerken. Maar zonder dat voel je je gerechtigd tot slechts één perspectief – je eigen.

Simpel gezegd: ze weten niet hoe ze de gevoelens van mensen moeten lezen, en ze doen geen moeite om dat uit te zoeken.

3. Ze begrijpen emoties niet

De enige emotie die ertoe doet is die van henzelf, wat impliceert dat de emotionele reacties van alle anderen irrelevant zijn. Hoewel ze zich bewust zijn van ieders emotionele aard, begrijpen ze niet hoe het werkt.

In een extreem geval kunnen ze hun partner bedriegen, maar ze begrijpen niet waarom hun partner boos of gekwetst zou zijn door hun acties. Als iemand die empathie mist, kunnen ze zich niet verhouden tot de emotionele ervaringen van andere mensen.

4. Ze denken dat mensen te gevoelig zijn

Wanneer je ook maar een poging doet om je voor hen open te stellen, kunnen ze je zien als dramatisch, gevoelig of zwak.

Omdat ze je emoties niet begrijpen, kan hun gebrek aan empathie hen ook doen denken dat voelen en uiten gelijk staat aan zwakte. Ze vertellen respectloze grappen en begrijpen niet hoe ze anderen kunnen kwetsen.

Dit is niet vanwege hun ego – het is vooral omdat ze niet begrijpen welk effect hun woorden emotioneel op anderen hebben. En als je dit aan hen probeert uit te leggen, zeggen ze alleen maar dat je veel te gevoelig bent!

5. Ze zijn in zichzelf gekeerd

Een van de bijvoeglijke naamwoorden om degenen te beschrijven die geen empathie hebben, is in zichzelf gekeerd zijn. Ze zijn niet in staat om om iemand anders dan zichzelf te geven.

Simpel gezegd, jouw problemen en/of problemen betekenen niets voor hen. Hun narcisme is de primaire wortel van waarom je je zo los van hen voelt, en het is een van de concrete tekenen van gebrek aan empathie.

6. Ze zijn onzeker

Dit is enigszins ironisch – je zou nooit denken dat iemand die een gebrek aan empathie zou kunnen hebben onzeker zou zijn, maar het is wel waar. Mensen die basisemoties niet begrijpen zijn meestal erg onzeker.

Hun gebrek aan het verwerken en lezen van emoties hangt samen met hun eigenwaarde, vooral omdat ze zich niet met anderen kunnen verbinden. Hun onzekerheden en twijfels komen ten diepste voort uit hun apathie.

7. Ze hebben moeite om vrienden te houden

Dit zou niet als een verrassing moeten komen. Je maakt vrienden omdat je het vermogen hebt je te verbinden met de gedachten en gevoelens van anderen, en je voelt je ook op je gemak bij het delen van je innerlijke gevoelens. Het is praktisch onmogelijk om vrienden te blijven met iemand die geen empathie heeft – niet tenzij je jezelf dwingt om te blijven.

Zelfs dan doe je jezelf alleen maar een hoop onnodige martelingen aan om vrienden te zijn met een apathisch persoon.

8. Ze zijn veroordelend

meeting-vrouwen-gesprek

Omdat ze niets geven om de gevoelens van anderen, is het logisch dat ze je als eerste bekritiseren en beoordelen. Ze zullen met vingers wijzen en je veroordelen, aangezien dat voor hen gemakkelijker is dan te proberen je te begrijpen.

Als ze je zien als anders dan zij, zullen ze je hard beoordelen, en ze zullen zich niet inhouden om hun gedachten in je gezicht te openbaren met hun snedige en kwetsende opmerkingen. Het is gemakkelijk om het persoonlijk op te vatten, maar doe dat niet.

9. Ze weigeren jouw standpunt te accepteren

Mensen zonder empathie zien andere perspectieven als minderwaardig aan hun eigen. Ze zullen hun mening tot de dood verdedigen, zelfs als ze het mis hebben. In hun ogen telt maar één mening, en dat is die van henzelf.

Wat je ook te zeggen hebt, het kan ze eenvoudigweg niet schelen, want ze geloven altijd dat ze gelijk hebben. Zoals we al zeiden, het is vergelijkbaar met converseren met een rots.

10. Het is nooit hun schuld

Omdat ze niet het inlevingsvermogen en de emotionele intelligentie hebben om verantwoording af te leggen voor hun fouten, zullen ze zich niet verontschuldigen of zelfs maar hun wandaden toegeven. Je kunt verwachten dat ze bij het aanwijzen van schuld altijd met de vinger naar jou zullen wijzen.

Er is altijd wel iemand of iets dat hen iets heeft aangedaan. Ze zijn in principe niet in staat tot verantwoording en verantwoordelijkheid, omdat ze andermans emoties niet kunnen begrijpen.

11. Ze zijn egoïstisch

Als ze in zichzelf gekeerd zijn, dan weet je al dat ze egoïstisch moeten zijn. Ze kijken alleen naar zichzelf, en dit soort egoïsme is wat mensen van hen wegduwt.

Het is ook een van de eigenschappen die hen zo giftig en vermoeiend maken om mee om te gaan.

12. Ze kunnen niet omgaan met emotionele situaties

Iemand met weinig empathie doet misschien alles om af te buigen of de situatie helemaal te vermijden als hij in een emotionele situatie wordt geplaatst.

Omdat ze het moeilijk vinden om emotionele reacties te herkennen, maakt het hen uiterst ongemakkelijk om zich in zo’n situatie te bevinden. Ze zouden niet weten wat ze in die situatie moeten doen – het is volkomen onbekend terrein voor hen.

13. Ze hebben uitbarstingen

Mensen met een gebrek aan empathie kunnen vaker uitbarstingen hebben dan je zou denken. Ze voelen zich verward door hun eigen emoties en weten niet het eerste ding over het verwerken ervan.

Moeten ze huilen, moeten ze schuld aanvaarden, moeten ze iemand anders de schuld geven, moeten ze schreeuwen? Ze weten niet waar ze moeten beginnen, vooral als ze geconfronteerd worden met overweldigende emoties of hun eigen fouten.

14. Ze kunnen niet omgaan met relaties

Het is duidelijk dat als ze interpersoonlijke relaties en sociale verbindingen zoals vriendschap niet aankunnen, dit ook geldt voor intiemere verbindingen zoals een relatie.

Ze zouden niet eens het eerste teken weten dat iemand overstuur is, waardoor ze niet in staat zijn om met de behoeften van hun partner om te gaan.

Mensen die geen empathie tonen zullen uiteindelijk anderen onbedoeld wegduwen met hun onvermogen om emoties te begrijpen.

15. Ze kunnen niet blij zijn voor anderen

vrouw-man-handen-vast-ruzie

Als ze zelfs maar een fractie van hun tijd niet onbaatzuchtig kunnen zijn, dan kunnen ze ook niet blij zijn voor anderen. Als je praat over die grote promotie die je hebt gekregen, zullen ze het waarschijnlijk uiteindelijk helemaal verwerpen en elke kans aangrijpen om over zichzelf te praten.

In feite kunnen ze zich zelfs bedreigd voelen door jouw vreugde en prestatie en je succes volledig ontkrachten.

16. Ze zijn toxic om bij in de buurt te zijn

Hoe hard je ook probeert, je eindigt altijd uitgeput en uitgeput door hen. Wie zou immers niet uitgeput raken als je te maken hebt met iemand die in alle opzichten egocentrisch en narcistisch is?

Zelfs als je wel probeert om hun standpunt te begrijpen en probeert om met hen om te gaan, blijven verbindingen een tweerichtingsverkeer. En zij doen niet dezelfde moeite.

17. Ze brengen het slechtste in je naar boven

Een giftig persoon zal de slechtste delen van je naar boven halen, zonder het zelfs maar te proberen.

Mensen zonder echte empathie hebben de neiging je naar beneden te halen, zich te richten op je onzekerheden, en je te bekritiseren omdat ze emoties niet begrijpen. Ze kunnen zelfs een of twee respectloze grappen maken, zonder te begrijpen waarom dit je beledigt.

Het gevolg kan zijn dat je voortdurend boos of overstuur bent, waardoor je je niet van je beste kant laat zien.

18. Ze kunnen niet tussen de regels door lezen

Elke gemiddelde persoon zou kunnen weten wanneer iemand diep overstuur of gefrustreerd is, zelfs zonder verbale verzekering.

Mensen met een gebrek aan empathie hebben deze vaardigheid niet. Daarom kunnen ze niet intiem zijn met een individu, omdat ze de emotionele toestand van een ander niet kunnen begrijpen en niet kunnen zien of iemand van streek is, zij het door gezichtsuitdrukkingen of toon van de stem.

19. Ze zijn onverschillig

Het begrijpen van emoties zit niet in hun natuur, dus als ze vreugde, opwinding, angst, zorgen of zelfs verdriet voelen, zal dat niet duidelijk zijn in hun gezichtsuitdrukkingen of zelfs lichaamstaal.

Ze gaan met hun emoties om op de beste manier die ze kunnen, namelijk door vermijding en afleiding. Tenzij ze leren begrijpen hoe emoties werken, zullen ze niet weten hoe ze hun emoties aan anderen kunnen tonen.

20. Ze eindigen vaak alleen

Niemand wil bij iemand in de buurt zijn die zijn energie en emotionele vermogens helemaal leegzuigt. Ze zijn vaak alleen omdat mensen niet in de buurt willen blijven als ze hen eenmaal leren kennen.

Eenzaamheid en isolement zijn beide gemeenschappelijke thema’s in hun leven, ook al bedoelen ze het niet met opzet om mensen weg te duwen.

Ze kunnen veel nieuwe vrienden maken en mensen aantrekken met hun “coole en zorgeloze” houding, maar zodra mensen de ware aard van deze persoon zien, nemen ze afstand.

21. Ze gaan altijd voor de fijnere dingen in het leven

Tekenen van gebrek aan empathie houden in dat ze een zekere kilte vertonen tegenover mensen die minder hebben dan zij, bijvoorbeeld geld, minder goed gereisd, lager carrièreniveau. Iemand zonder empathie is ook erg onsympathiek tegenover iemand die lijdt.

Ze geven te veel om wat anderen van hen denken, en ze gaan ervan uit dat ze, om de beste validatie te krijgen, de zogenaamde beste dingen in het leven nodig hebben.

22. Het moet op hun manier

Simpel gezegd, laag-empathische mensen moeten altijd alles op hun manier hebben. Ze begrijpen niet waarom dat zo’n probleem is, omdat ze de emoties van de mensen om hen heen niet herkennen.

Als zodanig geloven ze dat ze kunnen doen of hebben wat ze willen, en het kan ze niet echt schelen of dat iemand anders van streek maakt.

In een vriendschap of relatie zitten met iemand die geen empathie heeft is al moeilijk genoeg, maar als je nooit in je behoeften wordt voorzien omdat die van hen altijd op de eerste plaats komen? Ronduit onmogelijk om mee om te gaan.

23. Ze houden van het geluid van hun eigen stem

Iemand zonder empathie heeft het vaak nodig om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Dit is ook een veel voorkomend teken van narcisme, dat zoals we weten ook gebrek aan empathie als een van de belangrijkste tekenen heeft.

In principe horen ze graag hun eigen stem, b.v. ze praten graag en hebben graag dat mensen naar hen luisteren. Als ze niet gehoord worden? Dan zie je waarschijnlijk een van die explosieve uitbarstingen.

24. Ze zeggen vaak het totaal verkeerde

We weten dat een van de tekenen van gebrek aan empathie is dat ze niet met moeilijke situaties kunnen omgaan, omdat ze het onderwerp emoties echt niet aankunnen. Een ander probleem dat daarmee samenhangt is dat ze in zulke situaties vaak het totaal verkeerde zeggen.

Als er bijvoorbeeld iemand is overleden, zullen ze waarschijnlijk het totaal verkeerde zeggen tegen degene die rouwt.

Ze hebben geen filter, en weten waarschijnlijk niet hoe ze moeten omgaan met mensen die emotioneel worstelen.

Is iemand met een gebrek aan empathie altijd slecht?

vergadering-mannen-meeting-gesprek

Iemand die worstelt met empathie betekent niet dat hij een vreselijk mens is en dat je hem uit de weg moet gaan. Dat zou het geval kunnen zijn, maar het is waarschijnlijk niet de werkelijkheid. Er kunnen eigenlijk een aantal diepgewortelde redenen zijn waarom iemand bepaalde niveaus van empathie mist.

Veel hiervan gaat terug tot de kindertijd. Ja, daar gaan we echt naartoe! Om empathie te kunnen tonen, moeten we het in actie gezien hebben. Kinderen leren door te zien en te kopiëren, en dat is precies hetzelfde als empathie voelen.

Een ouder die nooit liefde of empathie toonde aan zijn kind en hem ontmoedigde zijn emoties te voelen, kan een gebrek aan empathie voor dat kind veroorzaken als het opgroeit.

Daarom is het belangrijk om kinderen te laten zien dat in contact staan met je gevoelens en je emoties duidelijk tonen geen zwakte is en juist een kracht. Door dit te doen, help je hen ook meer in contact te komen met de gevoelens van anderen, want mensen kunnen al op jonge leeftijd empathie ontwikkelen.

Het verschil tussen Empathy Deficit Disorder *EDD* en sommige andere persoonlijkheidsstoornissen is dat er hoop is dat iemand met EDD, of eigenlijk iemand die gewoon een gebrek aan empathie heeft, in staat zal zijn om zijn manier van denken te veranderen en zichzelf weer op de goede weg te zetten.

In dat geval is het spreken met een geestelijk verzorger en het doen van wat cognitieve gedragstherapie (CGT) een goede optie. Daarvoor moet de persoon echter het probleem begrijpen en bereid zijn, waar veel mensen niet voor open staan.

Hoe om te gaan met mensen die geen empathie hebben

Dat hangt af van hoe dicht je bij hen staat. Als je een persoonlijke relatie hebt met iemand die geen empathie heeft, ga je waarschijnlijk een behoorlijk ellendige tijd tegemoet. Zo simpel is het eigenlijk.

Tenzij de persoon met wie je bent kan zien dat hij een probleem heeft met empathie en bereid is dat recht te zetten, zul je nooit die liefdevolle verbinding krijgen waarnaar je verlangt, en die je verdient.

Wat je uiteindelijk moet doen is beslissen of je blij bent met deze nogal ellendige relatie, of dat je verder wilt. Persoonlijk zouden we zeggen: ga verder, maar we zitten niet in jouw situatie.

Als het geen relatie is en het een vriend is die geen empathie lijkt te hebben, probeer dan misschien je tijd om hem heen te beperken. Het is niet egoïstisch om dingen voor jezelf te willen doen en je goed te willen voelen over wie je bent.

Als je je voortdurend gekleineerd en naar beneden gesleurd voelt door deze persoon, en hij echt niet ziet dat wat hij doet kwetsend is, waarom zou je hem dan in je leven willen hebben?

Als niets werkt, voel je dan niet schuldig dat je wegloopt. Je verdient het om gesteund te worden, net zoals je hen zeker zou steunen als ze zich gewoon voor je zouden openstellen.

Zit je in een relatie met iemand die tekenen van weinig empathie vertoont?

twee-vrouwen-hoofden-tegen-elkaar

Hoewel dit een frustrerend scenario lijkt, vergt het veel geduld en wilskracht om met iemand om te gaan die weinig empathie toont. Ga niet op zoek naar het beste potentieel van een apathisch persoon, en realiseer je dat ze nooit zullen veranderen – niet tenzij ze dat willen.

Om te voorkomen dat het leven uit je gezogen wordt elke keer dat je bij hen bent, is het beste wat je kunt doen om uit hun buurt te blijven als het iets is waar je controle over hebt.

OOK INTERESSANT

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *