Het zal je niet ontgaan zijn, dat de druk op de zorg de afgelopen maanden fors is toegenomen. Eigenlijk groeit de druk al sinds de uitbraak van de pandemie. In de zomer, toen het aantal besmettingen afnam, leek de druk op de zorg iets te dalen. Het is een gedachte waar veel mensen zich aan vasthielden. Het tegendeel bleek waar, want door de eerdere afschaling van de reguliere zorg moesten er in de zomer de nodige behandelingen worden ingehaald. De gigantische druk op het zorgpersoneel maakt dat de roep om nieuwe collega’s steeds groter wordt. Het gaat hierbij niet alleen om medisch specialisten, maar bijvoorbeeld ook om mensen die een opleiding helpende zorg en welzijn niveau 2 hebben afgerond. Mensen willen niet alleen in het ziekenhuis geholpen worden, maar ook aan huis. 

Opleiding tot verpleegkundige populair

dokter-laptop

Hoewel er momenteel nog steeds sprake is van een hoge druk op het zorgpersoneel, komt daar de komende jaren mogelijk verandering in. De verpleegkunde opleiding op hbo-niveau is al tijden populair en lijkt dit jaar nog populairder te zijn geworden. Dat is niet gek, want men ziet in dat er iets kan worden toegevoegd aan de zorg. Het werk wat je uitvoert als verpleegkundige toe er echt toe! Je helpt mensen beter te worden als zij dat zelf niet meer zien zitten door de pijn die ze voelen. Het is dankbaar werk, als het lukt om mensen beter te maken. Dat doe je niet alleen, maar samen met je collega’s. 

Niet alleen mensen in het ziekenhuis zijn nodig

Zoals reeds genoemd wordt er niet alleen gezocht naar nieuw personeel voor de ziekenhuizen zelf. Ook in de laboratoria, welke overigens soms onderdeel zijn van het ziekenhuis, is extra personeel nodig. Neem het coronavirus, wat de afgelopen jaren verschillende varianten en mutaties heeft gekend. Dat geldt ook voor andere virussen, die mensen ziek kunnen maken en hun gezondheid aantasten. Het is belangrijk hier voortdurend onderzoek naar te doen. Ook is het werk in een laboratorium noodzakelijk voor de bloedonderzoeken bij mensen. Een bloedonderzoek maakt het stellen van een diagnose makkelijker voor artsen.

Laat jezelf omscholen richting de zorg

verpleegster-zorg-moe

Wanneer je al een baan hebt in een hele andere sector, kun je besluiten om jezelf om te laten scholen. Er zijn in Nederland verschillende onderwijsinstellingen, die de opleidingen online aanbieden. Ook het volgen van een medische opleiding in deeltijd kan een goed idee zijn. 

OOK INTERESSANT

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *