Vaak wordt de suggestie gewekt, dat blockchain technologie schadelijk is voor het milieu. Om de blockchain te kunnen onderhouden moet er immers een groot aantal computers draaien, die samen zorgen voor het verifiëren van een transactie op de blockchain. Nu Bitcoin schaarser wordt en de moeilijkheid van het minen toeneemt, zal het energieverbruik verder toenemen. Hoewel deze gedachte niet geheel onjuist is, kan blockchain technologie wel degelijk bijdragen aan een duurzamere wereld. Dit maakt Bitcoin- of Pundi X kopen niet alleen interessant als investering, maar ook om duurzamer te leven. In dit artikel lees je er meer over! Belangrijk om te beseffen is bovenal dat de blockchain meer is dan een plek waar de Bitcoin- of Pundi X koers hard omhoog en weer naar beneden beweegt. 

Supply chain in kaart brengen met blockchain technologie

Duurzaamheid zit onder meer in de wijze waarop bedrijven hun supply chain hebben ingericht. Bij de productie moet kunnen worden aangetoond welke stappen doorlopen zijn, welke onderdelen en materialen gebruikt zijn in iedere stap, enzovoorts. Juist hier kan de blockchain een belangrijke rol spelen. In de blockchain kan de volledige supply chain van een organisatie worden vastgelegd. Doordat transacties, de overgang van de ene naar de andere stap in de supply chain, worden gecontroleerd door een groot aantal computers is fraude niet mogelijk. Het maakt dat nadien altijd gecontroleerd kan worden hoe duurzaam een bepaald product of een productieproces is.

Registreren van toevoer groene stroom

Een andere toepassing van blockchain technologie voor een duurzame wereld, is het registreren van de toevoer van groene stroom aan het stroomnet. Er zijn al toepassingen, waarbij met een lokaal energiehuisje gewerkt wordt. Via de blockchain kan gecontroleerd worden via groene stroom aanlevert aan zo’n huisje en wie het afneemt. Op deze manier kan heel nauwkeurig worden berekend wie wat moet betalen. Een voorbeeld van zo’n project is PowerLedger. Ook WePower en SolarCoin houden zich bezig met het veranderen van de wijze waarop groene stroom kan worden aangeleverd door particulieren.

Contracten over afnemen energie

windmolens-duinen

Vergelijkbaar met het registreren van de aangevoerde groene stroom, is het afsluiten van contracten middels blockchain technologie. De blockchain werd oorspronkelijk bedacht, om een derde partij overbodig te maken bij transacties. Denk aan de bank, een notaris, een energiemaatschappij, enzovoorts. Sluit in de toekomst rechtstreeks een contract met een buurman die een groot aantal zonnepanelen op het dak heeft liggen, waarna de buurman de overgebleven groene stroom aan jou levert. 

OOK INTERESSANT

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *