Het beheer van debiteuren kan ook het gebruik van factoring omvatten, een handige en praktische alternatieve financieringsmethode voor ondernemers. Wanneer je onbetaalde facturen verkoopt aan een gespecialiseerd bedrijf dat bekend staat als een factoringmaatschappij of factoringbedrijf, worden de facturen onmiddellijk omgezet in geld dat jij vrijwel gelijk al op je rekening ontvangt. Hierdoor wordt het merendeel van de facturen onmiddellijk uitbetaald, ongeacht de betalingsvoorwaarden die oorspronkelijk waren overeengekomen. In verreweg de meeste gevallen wordt het geld vaak binnen 24 uur op je bedrijfsrekening gestort.

Hoe werkt het proces van factoring eigenlijk?

tablet-statistieken-financieel

Je kunt alle onbetaalde facturen door middel van factoring verkopen via de factoringdienst. Dit type betaling staat bekend als een voorschot en het stelt je in staat om de activiteiten van je bedrijf en de geldstroom op gang te houden. Je geeft de facturen aan het factoringbedrijf en zeer kort daarna ontvang je een percentage van het nog verschuldigde bedrag. Dit bedrag kan oplopen tot 98 procent van het totale factuurbedrag. Bij wijze van spreken wordt je rekening meteen volledig betaald.

Het factoringbedrijf kan de verantwoordelijkheid voor het debiteurenbeheer en, in sommige gevallen, het bijbehorende risico van wanbetaling op zich nemen. Je bedrijf kan daardoor sneller uitbreiden en je hoeft geen tijd te verspillen aan het wachten op onbetaalde facturen of het sturen van herinneringen.

Let op de kosten van factoring

Wil je een factuur verkopen? Let dan wel op de extra kosten. Aan factoring zijn namelijk kosten verbonden. Als je op bepaalde facturen een hele kleine marge maakt, dan is factoring misschien niet ideaal voor die facturen. De kosten van factoring liggen over het algemeen echter laag, dus vaak kan deze dienst wel een uitkomst bieden.

Niet alle facturen kunnen via factoring uitbetaald worden

Er zijn uitzonderingen op de regel voor sommige facturen. Het factoringbedrijf zal sommige facturen die bij hen worden ingediend namelijk niet accepteren. Dit komt doordat het factoringbedrijf de waardigheid van het krediet van elke individuele debiteur onderzoekt. Je kunt dus niet hele slechte klanten doorschuiven naar een factoringbedrijf, want zij willen ook gewoon netjes hun geld ontvangen.

Onderzoek nauwkeurig de voorwaarden van elk bedrijf

accountant-financien

De regels die gevolgd moeten worden kunnen per factoringbedrijf sterk verschillen. Sommige bedrijven zorgen bijvoorbeeld dat ze een groot deel van de factuur betalen en zetten vervolgens het resterende saldo opzij in afwachting van wanneer ze de volledige factuur zelf zullen kunnen innen. Bij anderen vindt onmiddellijk volledige betaling plaats, waarna kosten in mindering worden gebracht.

Een paar interessante weetjes met betrekking tot factoringbedrijven

Sommige dienstverleners eisen minimumvergoedingen van minstens € 25 of meer per factuur. Een aantal bedrijven geeft korting op factoringkosten als de klant binnen een bepaalde tijd een bepaald aantal facturen voorfinanciert. Als je klant stelselmatig zijn verplichtingen niet nakomt of bijvoorbeeld te laat pas betaalt, kan de prijs verhoogd worden of de voorfinanciering kan mogelijk geweigerd worden. De kosten zijn verder meestal hoger voor facturen met langere betalingstermijnen, zoals zestig of negentig dagen.

OOK INTERESSANT

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *