Leningen met vaste rentevoet zijn leningen met een rentevoet die tijdens de looptijd niet verandert, wat betekent dat je elke maand hetzelfde bedrag betaalt. Het betekent ook dat je met zekerheid weet hoeveel rente je in totaal over de hele looptijd van de lening zult betalen. Vaste rente is een algemene term die kan slaan op verschillende soorten leningen met uiteenlopende toepassingen, waaronder studentenleningen, hypotheken, autoleningen, en ongedekte persoonlijke leningen.

Wat is de definitie van een lening met variabele rente?

supreme-geld-pistol

Leningen met variabele rente zijn leningen met een rentevoet die in de loop van de tijd schommelt volgens de heersende rentevoeten. Ze hebben meestal een lagere aanvangsrente dan leningen met vaste rente, maar de rentevoet en de betalingsbedragen kunnen in de loop van de tijd veranderen. Soms worden ze ook wel leningen met variabele rentevoet genoemd.

Wat is een bovengrens voor een variabele lening?

Een bovengrens voor een lening met variabele rentevoet is een maximum aan de rentevoet die je kan worden aangerekend, ongeacht hoeveel de indexrente verandert.

Hoe te kiezen?

Wat is de beste optie voor jou? Er is geen universeel goed of fout antwoord. De beslissingen over leenbedrag, looptijd, en vaste of variabele rente hangen allemaal af van je persoonlijke situatie en flexibiliteit.

Als je graag de consistentie hebt dat je precies weet wat je maandelijkse betalingen in de loop van de tijd zullen zijn, geef je misschien de voorkeur aan een lening met vaste rentevoet. Als je van plan bent je lening over een langere periode terug te betalen, bijvoorbeeld 10 of 20 jaar, zou je het risico van veranderingen in de rentevoet willen uitsluiten door een lening met vaste rente te kiezen.

Daarentegen geef je de voorkeur aan een variabele rentevoet als je zoveel mogelijk wilt besparen maar de financiële flexibiliteit hebt om hogere maandelijkse aflossingen te doen en de totale rente te betalen als de rente stijgt. Je kunt ook de voorkeur geven aan leningen met variabele rentevoet omdat je van plan bent je lening in een kort tijdsbestek af te betalen, zoals 10 jaar of minder.

De rente op leningen met variabele rentevoet hangt af van de heersende marktrente, dus de totale verschuldigde rente zal afhangen van veranderingen in de ruimere omgeving.

Uiteindelijk hangt de beslissing over de looptijd, het bedrag, en de soort lening af van je persoonlijke situatie.

Geld terugvragen omdat je teveel rente hebt betaald

statistieken-business

De mensen die een lening, schuld of hypotheek heeft of heeft gehad de afgelopen 30 jaar, heeft te veel rente betaald. Dit gaat zeker om een paar duizend euro per jaar!

Banken hebben een hogere rente gevraagd op leningen dan ze eigenlijk mochten doen. Een flinke fout dus! Ze mogen namelijk een variabele rente verhogen wanneer de marktrente stijgt. Hier hebben ze op ingespeeld, maar de variabele rente moeten ze juist verlagen wanneer de marktrente daalt. In veel gevallen is dit niet voorgekomen. In strijd met jouw contract en met de wet hebben consumenten dus teveel betaald, zonder dat ze het doorhadden.

Maar gelukkig kan je er wat aan doen. Qollect is een nieuwe onderneming die de banken voor jou achteraan gaat. Dit initiatief is opgezet door verschillende experts die zich al eerder hebben ingezet voor het terughalen van onterecht betaalde bedragen. Zij gaan deze schade voor je ophalen. Daarvoor is nodig dat je je aansluit. Laat je gegevens achter om een Qollect Rentevergoeding interbank aan te vragen

OOK INTERESSANT

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *